โรงเรียนบ้านหนองม่วง  หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  โทร 044 - 870295
Webmaster : นายทศพล    สมขุนทด       Mail :  nongmuang_school@hotmail.com
โรงเรียนบ้านหนองม่วง... อำเภอหนองบัวระเหว...จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-870295
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ขอแสดงความยินดี
กับคณะครูและนักเรียนของเรา
ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3
ในกิจกรรมการแข่งขัน
1.  A math
2. spelling bee
ในการแข่งขันมหกรรม
ทางวิชาการครั้งที่ 63
ณ จังหวัดนครพนม - มุกดาหาร
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนของเรา
ด้วยนะครับ
.........................

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายทศพล  สมขุนทด
ข้อมูลทั่วไป
กฎหมายการศึกษา
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นอนุบาล 1
2
0
2
ชั้นอนุบาล 2
4
3
7
รวมระดับอนุบาล
6
3
9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2
2
4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
4
2
6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2
2
4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3
2
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5
3
8
รวมระดับประถมศึกษา
17
15
32
รวมทั้งหมด
23
18
41
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2557
งานประชาสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศวันนี้

Flower Calendars from 123mycodes.com
27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2557
   วันที่  27 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายทศพล  สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน ศึนำนักเรียนจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2557 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญเป็นอุปกรณ์การเรียนจากน้องฟิวส่งมาให้จากกรุงเทพมหานคร มีการจำของขวัญ การแสดงของนักเรียนมากมายหลายอย่าง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน โรงเรียนต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ประสานกันเป็นอย่างดี ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน คลิกเพื่อชมภาพ


บุคลากรของเรา
นาฬิกาบอกเวลา
Free Web Hosting